Pojazdy

Program POJAZDY X3.2018

Specjalizowane oprogramowanie do ewidencji przejazdów pojazdami oraz ewidencji kosztów paliwa związanych z użytkowaniem pojazdów w działalności gospodarczej.

Najważniejsze cechy programu: 

 • Ewidencja spełnia wymogi w zakresie prowadzenia ewidencji przejazdów dla realizacji odpisu podatku VAT w wymiarze 100%.
 • Rozliczenie pojazdów pozostających własnością firmy lub użyczonych przez pracowników w ryczałcie, a także pojazdów pozostających w dzierżawie na umowie leasingu.
 • Wbudowane definiowalne słowniki - pojazdów, kart paliwowych, celów wyjazdów, centrum kosztów, pracowników, kontrahentów.
 • Funkcja kart paliwowych (dla różnych rodzajów paliwa) służą do weryfikacji jednoczesnego zużycia paliwa w pojeździe.
 • Funkcja ewidencji kosztów obsługi pojazdu z podziałem na kategorie kosztów obsługi pojazdów.
 • Możliwość parametryzacji rocznych i miesięcznych okresów obrachunkowych w rozliczaniu księgowym pojazdów z podziałem kategorii rodzajowej kosztów i miejsca powstania kosztów
 • Autoryzacja użytkowników programów i system uprawnień dostępu.

Podstawowe funkcje:

 • Prowadzenie kartotek pojazdów - ewidencja parametrów pojazdu, kart paliw, przydzielonych kierowców.
 • Przechowywanie i zarządzanie kartotekami kontrahentów (dostawcy paliwa, usług serwisowych związanych z obsługą pojazdu, sklepy z częściami, etc.).
 • Przechowywanie i zarządzanie kartotekami pracowników.
 • Kartoteki celów przejazdów realizowanych z użyciem pojazdów z podziałem na definiowalne kategorie (np. dostawy towaru, wykonanie usługi, transport pracownika, zakup paliwa, etc.)
 • Ewidencja przejazdów w oparciu o rejestrację rzeczywistego przebiegu - z uwzględnieniem weryfikacji danych (kontroli poprawności zapisów przebiegu).
 • Funkcja zatwierdzania zarejestrowanych przejazdów z blokadą możliwości ich późniejszej edycji przez pracownika.
 • Podgląd listy przejazdów w formie edytowalnej przez użytkownika (w zakresie kolumn) z możliwością wydruku.
 • Rejestracja faktur zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, oraz innych kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów.

Dostępne zestawienia:

 • Przejazdów dla określonego pojazdu z podziałem na kategorie i cele (z uwzględnieniem udziałów procentowych poszczególnych pozycji zestawienia)
 • Średnie spalanie (zestawienie zbiorcze dla wszystkich pojazdów).
 • Ewidencja przejazdów pojazdów
 • Miesięczne zużycie paliwa (na podstawie normy) dla poszczególnych pojazdów
 • Miesięczne koszty (z rozbiciem na miejsce powstania kosztu) dla poszczególnych pojazdów
 • Roczne zużycie paliwa dla poszczególnych pojazdów

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do nas:

Tel.: 18 442 04 05