Ochrona znaków towarowych


Ochrona znaku słowno graficznego PROTEUSS została uzyskana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 stycznia 2017 r. zgodnie z wydaną decyzją i świadectwem ochronnym nr 294476. Prawo ochronne trwa od dnia 16 sierpnia 2016 r.

?
Zapisz się na naszego newslettera

?

Masz pytanie?

18 442 04 05

Oddzwonimy do Ciebie


?

Zakupy Online

608 454 199

Zobacz naszą ofertę