Kontakt-stary

Numery kontaktowe

Centrala 18 442 04 05

Dział Handlowy tel.wew.12

Dział Kontraktów tel.wew.11

Serwis Urządzeń Fiskalnych te.wew.15

Serwis Oprogramowania tel.wew.18

Serwis Informatyczny tel.wew.16

Dział Rozwoju Oprogramowania tel.wew.13

Sklep Internetowy tel.wew.11

Księgowość tel.wew.19